ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт Козацьке

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт Козацьке

          Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет Козацької селищної ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт Козацьке.

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Козацької селищної ради,

74343, вул. Шевченко,18 смт Козацьке, Бериславського району Херсонської області тел. (05546) 53-8-02, каб.1

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Чирко Андрій Андрійович – голова комісії, голова Козацької селищної ради         тел. (055) 46-53-8-02

Найменування об'єкта конкурсу чи перелік об'єктів конкурсу

Багатоквартирні будинки, які перебувають на балансі Козацького багатогалузевого комбінату комунальних підприємств.

Додаток 1 до конкурсної документації.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

п/п

Критерії оцінки

Кіль-кість балів

1

Ціна послуги, що включає відповідно до  статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу

50

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

10

3

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

10

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

20

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10

 

Разом:

100

 

Вимоги до конкурсних пропозицій 

 

     Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

     Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

     Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

 

     Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

    - фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

    - юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

    - статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку або про спалу єдиного податку;

     - ціна послуги, що включає  витрати відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

      - довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою;

      - довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),

      - довідка про підтвердження фінансової спроможності;

      -  інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг. 

      Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

       У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо

 

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

     Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

     Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: не раніше, як 30 днів з дня опублікування в друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення конкурсу,

    дата 01 березня 2017р, 16.00год.

 

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

74343, Херсонська область, Бериславський район, смт.  Козацьке, вул. Шевченко,18, каб 1

Час розкриття конвертів:  02 березня 2017 року,  10.00 год.

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                   Козацької селищної ради

                                                                                                                                   від 26.01.2017 №  5

 

Конкурсна документація

щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території смт Козацьке

 

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Козацької селищної ради,

74343, вул. Шевченко,18 смт Козацьке, Бериславського району Херсонської області тел. (05546) 53-8-02, каб.1

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Чирко Андрій Андрійович – голова комісії, голова Козацької селищної ради  тел. (055) 46-53-8-02

Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

3) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

холодного водопостачання;

    водовідведення;

зливової каналізації;

4) дератизація;

5) дезінсекція;

6) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

7) технічне обслуговування  мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, внутрішньобудинкових газових мереж. 

8) прибирання і вивезення снігу, прибирання бурульок з покрівлі, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів (за винятком поточного ремонту сходових кліток), внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, внутрішньобудинкових газових мереж. 

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі освітлення місць загального користування і підвалів.

    4.Оплата водопостачання на полив прибудинкової території

5. Винагорода управителю.

Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання)

     Відповідно до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затверджених наказом Мінрегіону від 06.02.2015 №16 «Про затвердження змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року № 603.

 

Перелік і періодичність виконання робіт з утримання прибудинкової території:

№ з/п

Назва робіт

Періодичність

1

2

3

І. Утримання в чистоті прибудинкової території

1.

Прибирання опалого листя, скошеної трави з території

За необхідності

2.

Посипання території піском, піщано-соляною сумішшю  

У зимовий період - за наявності оже-ледиці 4-8 раз на місяць

3.

Підготування піску, піщано-соляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання

За необхідності

4.

Участь у механізованому прибиранні

За необхідності

5.

Прибирання підвалів, горищ від побуто-вих відходів з видаленням сторонніх предметів

За необхідності, але не менше 2 разів на рік

6.

Догляд за зеленими насадженнями (косіння трави, прибирання газонів)

покіс 3 рази за сезон, прибирання за необхідності

Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, зливової каналізації:

№ з/п

Назва послуги

Періодичність виконання послуг

1

2

3

1

Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем


щотижня

1.1

Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів


 

1.1.1

Огляд системи   холодного водопостачання

2 рази на рік

1.1.2

Огляд системи водовідведення

2 рази на рік

1.2

Системи холодного водопостачання, водовідведення, зливової каналізації


 

1.2.1

Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання

2 рази на рік

1.2.2

Ущільнення згонів

2 рази на рік

1.2.3

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків, зливової каналізації

2 рази на рік

1.2.4

Поновлення сальникових ущільнень

2 рази на рік

1.2.5

Закріплення трубопроводів

За 2 рази на рік

1.2.6

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок

2 рази на рік

1.2.7

Утеплення зовнішніх водозабірних кранів 

1 раз на рік

1.2.8

Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб

1 раз на рік

1.2.9

Установлення у кришці ревізій гумових прокладок

1 раз на 4 роки

1.2.10

Очищення трубопроводу без ізоляції

За необхідності

 

Найменування об'єкта конкурсу чи перелік об'єктів конкурсу

 

Додаток 1 до конкурсної документації.

Технічна характерис-тика кожного об'єкта конкурсу

 

Додаток 2 до конкурсної документації.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

п/п

Критерії оцінки

Кіль-кість балів

1

Ціна послуги, що включає відповідно до  статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу

50

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

10

3

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

10

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

20

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10

 

Разом:

100

 

Вимоги до конкурсних пропозицій 

 

     Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

     Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

     Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

 

     Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

      - фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

      - юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

      - статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку або про спалу єдиного податку;

      - ціна послуги, що включає  витрати відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

       - довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою;

       - довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),

       - довідка про підтвердження фінансової спроможності;

       -  інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг. 

     Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

       У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації  

 

     Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

     У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів, організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

     Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається усім учасникам зборів протягом трьох робочих днів.

Дата огляду об'єктів конкурсу та доступу до них

      дата  10 лютого 2017 року, о 9.00 год.

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгова-ності за послуги з утримання будинків і споруд та прибу-динкових територій

     Загальний обсяг заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.02.2017 становить 15185 грн(п’ятнадцять тисяч сто вісімдесят п’ять).

Інформація про невиконані зобов'язання щодо проведен-ня перерахунку плати за пос-луги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або надан-ні не в повному обсязі

    Зобов'язання відсутні

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

     Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора.   Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: не раніше, як 30 днів з дня опублікування в друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення конкурсу.

Дата 01 березня 2017 року, 16.00год.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

       74343, Херсонська область, Бериславський район, смт.  Козацьке, вул. Шевченко,18, каб 1

      Час розкриття конвертів: на наступний день після закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії,

 

дата  02 березня 2017 року, 10.00 год

 

Відміна конкурсу

      Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі:

    - відсутності конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав: конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- прийнято рішення про припинення юридичної  особи – учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

- встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення.

 

 

 

Козацький селищний голова                                             А.А. Чирко

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                       Додаток 1 

                                                                                                                                                      до конкурсної документації

                                                                       

Об'єкт конкурсу

 список будинків

 


з/п

Місцезнаходження будинків

№ будинку

Кількість

 
 

 поверхів

 квартир

 нежитлових приміщень

 під`їздів

 ліфтів

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 1

 Вул Першотравнева

71

30 

 -

 2

 -

 

2

Вул Першотравнева

73

2

20

2

3

-

 

3

 Вул Першотравнева

108

 5

60 

 

4

Вул Першотравнева

110

2

12

-

1

-

 

5

Вул Чкалова

30

5

60

-

4

-

 

6

Вул. Комарова

34

2

16

-

2

-

 

7

Вул Шевченко

203

2

8

-

1

-

 

8

Вул. Набережна

51

2

4

-

-

-

 

9

Вул Набережна

53

2

8

-

1

-

 

10

Вул Набережна

55

2

4

-

1

-

 
 

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *